معنی و ترجمه کلمه musub duchi به فارسی musub duchi یعنی چه

musub duchi


موسوب داچى
ورزش : ايستادن بگونه ايکه پاشنه پاها به هم چسبيده و پنجه ها به اندازه 45 درجه زاويه داشته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها