معنی و ترجمه کلمه mutilated به فارسی mutilated یعنی چه

mutilated


ناقص ( شده ) اندام بريده ،مغلوط،غلط،تحريف شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها