معنی و ترجمه کلمه mutual assistance به فارسی mutual assistance یعنی چه

mutual assistance


کمک متقابل
قانون ـ فقه : تعاون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها