معنی و ترجمه کلمه muzzle wave به فارسی muzzle wave یعنی چه

muzzle wave


موج ضربتى دهانه لوله توپ
علوم نظامى : موج پرتاب گلوله

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها