معنی و ترجمه کلمه my tongue is parched به فارسی my tongue is parched یعنی چه

my tongue is parched


زبانم خشک شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها