معنی و ترجمه کلمه my words hurt his feelings به فارسی my words hurt his feelings یعنی چه

my words hurt his feelings


سخنان من باو بر خورد،سخنان من قلب او را جريحه دار کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها