معنی و ترجمه کلمه mycetozoan به فارسی mycetozoan یعنی چه

mycetozoan


کپک لجنى ،وابسته به قارچ لجنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها