معنی و ترجمه کلمه mydriasis به فارسی mydriasis یعنی چه

mydriasis


(طب )اتساع زياد مردمک چشم
روانشناسى : اتساع مردمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها