معنی و ترجمه کلمه myogram به فارسی myogram یعنی چه

myogram


ميوگرام
ورزش : نوارعضله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها