معنی و ترجمه کلمه myopia به فارسی myopia یعنی چه

myopia


(طب )نزديک بينى
روانشناسى : نزديک بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها