معنی و ترجمه کلمه myosote به فارسی myosote یعنی چه

myosote


گل مرا فراموش مکن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها