معنی و ترجمه کلمه myotic به فارسی myotic یعنی چه

myotic


(چيزى ) که مايه انقباض مردمک چشم گرد د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها