معنی و ترجمه کلمه myrtle به فارسی myrtle یعنی چه

myrtle


(گ.ش ).مورد سبز،پروانش ،گل تلفونى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها