معنی و ترجمه کلمه mythos به فارسی mythos یعنی چه

mythos


افسانه ،علم اساطير

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها