معنی و ترجمه کلمه n ary operator به فارسی n ary operator یعنی چه

n ary operator


عملگر N تايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها