معنی و ترجمه کلمه n-channel mos به فارسی n-channel mos یعنی چه

n-channel mos


کامپيوتر : مدارى که از جريان توليد شده بارهاى منفى استفاده مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها