معنی و ترجمه کلمه n به فارسی n یعنی چه

n


normality،چهاردهمين حرف الفباى انگليسى ،چهاردهم
شيمى : نرماليته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها