معنی و ترجمه کلمه naeryo jireugi به فارسی naeryo jireugi یعنی چه

naeryo jireugi


ورزش : ضربه دست پايين رونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها