معنی و ترجمه کلمه nag به فارسی nag یعنی چه

nag


اسب کوچک سوارى ،اسب پير و وامانده ،يابو،فاحشه ،عيبجويى کردن ،نق زدن ،ازار دادن ،مرتبا گوشزد کردن ،عيبجو،نق نقو
علوم نظامى : اسب جوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها