معنی و ترجمه کلمه naif به فارسی naif یعنی چه

naif


)naive(ساده و بى تکلف ،بى ريا،ساده ،بى تجربه ،خام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها