معنی و ترجمه کلمه naivete به فارسی naivete یعنی چه

naivete


)naivety(سادگى ،بى ريايى ،خام دستى
روانشناسى : ساده لوحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها