معنی و ترجمه کلمه naked reverse به فارسی naked reverse یعنی چه

naked reverse


حمله با مانور سدکنندگان به يک سمت و توپدار به سمت ديگر( فوتبال امريکايى)
ورزش : حمله با مانور سدکنندگان به يک سمت و توپدار به سمت ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها