معنی و ترجمه کلمه name به فارسی name یعنی چه

name


نام بردن ،اسم ،نام و شهرت ،ابرو،علامت ،ناميدن ،بنام صداکردن ،نام دادن ،مشهور،نامدار
کامپيوتر : نام
قانون ـ فقه : نام ،ذکر کردن
بازرگانى : نام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها