معنی و ترجمه کلمه named airport of departure به فارسی named airport of departure یعنی چه

named airport of departure


بازرگانى : فرودگاه معين براى حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها