معنی و ترجمه کلمه named departure point به فارسی named departure point یعنی چه

named departure point


بازرگانى : نقطه مشخص براى حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها