معنی و ترجمه کلمه named point of destination به فارسی named point of destination یعنی چه

named point of destination


بازرگانى : نقطه مشخص در مقصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها