معنی و ترجمه کلمه named port of shipment به فارسی named port of shipment یعنی چه

named port of shipment


بازرگانى : بندر مشخص براى حمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها