معنی و ترجمه کلمه named به فارسی named یعنی چه

named


نام برده
بازرگانى : مشخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها