معنی و ترجمه کلمه nano به فارسی nano یعنی چه

nano


پيشوندى به معناى يک بيليونيم
کامپيوتر : نانو
نجوم : نانو
علوم هوايى : پيشوندى به معناى ¹ 1به توان-9

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها