معنی و ترجمه کلمه nanosecond به فارسی nanosecond یعنی چه

nanosecond


نانوثانيه ،بيليونيم ثانيه
کامپيوتر : يک ميليارديوم ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها