معنی و ترجمه کلمه nap به فارسی nap یعنی چه

nap


بهترين شرکت کننده( از ديد شرط بندان)،خواب نيمروز،چرت زدن ،(درپارچه و فرش )خواب ،پرز
ورزش : بهترين شرکت کننده
علوم هوايى : نيمرخ محلى يا موضعى سطح زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها