معنی و ترجمه کلمه naphthalene به فارسی naphthalene یعنی چه

naphthalene


(ش ).هيدروکربن بفرمولC10 H8 ،نفتالين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها