معنی و ترجمه کلمه naphthol به فارسی naphthol یعنی چه

naphthol


(ش ).نفتل ،يکى از مشتقات نفتالين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها