معنی و ترجمه کلمه narani-seogi به فارسی narani-seogi یعنی چه

narani-seogi


ورزش : ايستادن موازى پاها همعرض شانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها