معنی و ترجمه کلمه narcism به فارسی narcism یعنی چه

narcism


روانشناسى : خودشيفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها