معنی و ترجمه کلمه narcissus به فارسی narcissus یعنی چه

narcissus


(گ.ش )نرگس ،(افسانه يونان )جوان رعنايى که عاشق تصويرخودشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها