معنی و ترجمه کلمه narcotic drugs به فارسی narcotic drugs یعنی چه

narcotic drugs


قانون ـ فقه : مواد مخدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها