معنی و ترجمه کلمه narcotic به فارسی narcotic یعنی چه

narcotic


مسکن ،مربوط به مواد مخدره
شيمى : ماده مخدر
روانشناسى : مخدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها