معنی و ترجمه کلمه narcotics به فارسی narcotics یعنی چه

narcotics


روانشناسى : داروهاى مخدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها