معنی و ترجمه کلمه narcotin به فارسی narcotin یعنی چه

narcotin


جوهر مخدر افيون ،جوهر خواب اور افيون ،نارکتين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها