معنی و ترجمه کلمه narcotism به فارسی narcotism یعنی چه

narcotism


تخدير،اثر داروى مخدر،نشئه ،کيف ،پيدايش حالت خواب
روانشناسى : اعتياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها