معنی و ترجمه کلمه narcotize به فارسی narcotize یعنی چه

narcotize


داروى مسکن دادن ،تخدير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها