معنی و ترجمه کلمه narrate به فارسی narrate یعنی چه

narrate


داستانى را تعريف کردن ،داستان سرايى کردن ،نقالى کردن ،شرح دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها