معنی و ترجمه کلمه narrow eyed به فارسی narrow eyed یعنی چه

narrow eyed


تنگ چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها