معنی و ترجمه کلمه narrow market به فارسی narrow market یعنی چه

narrow market


بازرگانى : بازار محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها