معنی و ترجمه کلمه narrow minddedness به فارسی narrow minddedness یعنی چه

narrow minddedness


نظر تنگى ،کوتع نظرى ،کوتع فکرى ،تعصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها