معنی و ترجمه کلمه narrow strip mill به فارسی narrow strip mill یعنی چه

narrow strip mill


علوم مهندسى : نورد نوار باريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها