معنی و ترجمه کلمه narrow به فارسی narrow یعنی چه

narrow


تنگ ،دراز و باريک ،کم پهنا،باريک کردن ،محدود کردن ،کوته فکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها