معنی و ترجمه کلمه narrowband channel به فارسی narrowband channel یعنی چه

narrowband channel


مجرا با نوار باريک
کامپيوتر : کانال با باند باريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها