معنی و ترجمه کلمه narrowish به فارسی narrowish یعنی چه

narrowish


اندکى تنگ يا باريک ،کمى تنگ يا باريک ،نسبه تنگ يا باريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها